Παναθήναια

Λ. Αλεξάνδρας & Μαυρομιχάλη

Τηλ.: 2106425714

Εισ.: € 8,00, φοιτ. € 6,00.

Το πρόγραμμα για :