Φλερύ

Σκίπη 5-7 & Θησέως, Καλλιθέα

Τηλ.: 210-9595534

Εισ.: € 7,00, παιδ.-φοιτ. € 5,00. STEREO.