Φλερύ

Σκίπη 5-7 & Θησέως, Καλλιθέα

Τηλ.: 2109585774

Εισ.: € 7,00, παιδ.-φοιτ. € 5,00. STEREO.

Το πρόγραμμα για :