Ριβιέρα

Βαλτετσίου 46, Εξάρχεια

Τηλ.: 210-3837716, 210-3844827

Εισ.: € 8,00, φοιτ. € 6,00. STEREO SOUND.