Ριβιέρα

Βαλτετσίου 46, Εξάρχεια

Τηλ.: 2103837716, 2103844827

Εισ.: € 8,00, φοιτ. € 6,00. STEREO SOUND.