Δεξαμενή

Πλατεία Δεξαμενής, Κολωνάκι

Τηλ.: 210-3623942, 210-3602363

Εισ.: € 7,50, φοιτ. € 5,00. DOLBY SR.