Δεξαμενή

Πλατεία Δεξαμενής, Κολωνάκι

Τηλ.: 2103623942, 2103602363

Εισ.: € 7,50, φοιτ. € 5,00. DOLBY SR.