Αλόμα

Μ. Γερουλάνου 103 & Πόντου, Αργυρούπολη

Τηλ.: 210-9937011

Εισ.: € 7,50. DOLBY.