Αλόμα

Μ. Γερουλάνου 103 & Πόντου, Αργυρούπολη

Τηλ.: 2109937011

Εισ.: € 7,50. DOLBY.