Άλσος

Δεκελείας 154, Ν.Φιλαδέλφεια

Τηλ.: 210-2583133, 210-2532003

Εισ.: € 8,00, παιδ.-φοιτ. € 6,00. DOLBY SR.