Άλσος

Δεκελείας 154, Ν.Φιλαδέλφεια

Τηλ.: 2102583133, 2102532003

Εισ.: € 8,00, παιδ.-φοιτ. € 6,00. DOLBY SR.

Το πρόγραμμα για :