Νιρβάνα Cinemax

Λ. Αλεξάνδρας 192 (ΜΕΤΡΟ Αμπελόκηποι)

Τηλ.: 2106469398, 2106445221

www.cinemax.gr

Εισ.: € 8,00 φοιτ., παιδ. € 6,50, γκρουπ άνω των 20 ατόμων € 6, πώλ. εισιτ. με πιστ. κάρτα στο 80111300400 (σταθ.). DOLBY STEREO. A/C

Το πρόγραμμα για :