Αρκαδία

Καραολή Δημητρίου 36 & Φορμίωνος 222, Πάρκο Ν. Ελβετίας, Βύρωνας

Τηλ.: 2107661166, 2107661226

Εισ.: € 8,00, φοιτ. € 6,50. STEREO SOUND. Πάρκινγκ