Αμύντας

Κων/πόλεως 16, Υμηττός

Τηλ.: 2107626418

Εισ.: € 8,00. DOLBY STEREO.

Το πρόγραμμα για :