Στέλλα (Δημ. Κιν/φος)

Τενέδου 34, Κυψέλη

Τηλ.: 2108657200

Εισ.: € 6,00, παιδ., νεαν., συνταξ. € 4,00. STEREO SR.

Το πρόγραμμα για :