Μελίνα (Δημ. Κιν/φος)

Σωκράτους 65, Δραπετσώνα

Τηλ.: 2104082530

Εισ.: € 6,00, φοιτ., παιδ. 4,50. DOLBY STEREO.