Κοράλι Cinemax (Θερινός)

Αφροδίτης & Ιθάκης, Σαρωνίδα

Τηλ.: 2291054097

€ 7,50. DOLBY STEREO