Σινέ Πέραμα

Λεωφ. Δημοκρατίας 146, Πέραμα (θέση Αρμός)

Τηλ.: 2104020700

Εισ.: € 5,00

Το πρόγραμμα για :