Σινέ Πέραμα

Λεωφ. Δημοκρατίας 146, Πέραμα (θέση Αρμός)

Τηλ.: 210-4020700

Εισ.: € 5,00