Σινέ Γέρακας (Δημ. Κιν/φος)

Μιλτιάδου & Γαργηττού, Γέρακας (δίπλα στο κολυμβητήριο)

Τηλ.: 2106612717

Εισ.: € 6,00, παιδ.-φοιτ. € 4,00. DOLBY ST.

Το πρόγραμμα για :