Αστέρι Digital Cinema

Φιλοκτήτου 86 & Νέστορος (Εμπορικό κέντρο Ιλίου), Ίλιον

Τηλ.: 2102690083

Εισ.: € 7,00. DOLBY DIG.