Άρτεμις (Δημ. Κιν/φος) (Θερινός)

Νευροκοπίου 2- 4 (παραπλεύρως Κέντρου Νεότητας), Παπάγου

Τηλ.: 2106561153

Εισ.: € 8,00. DOLBY DIG. Πάρκινγκ

Το πρόγραμμα για
σήμερα
: