Άνοιξη (Δημ. Κιν/φος) 2+1

Αγωνιστών Στρατοπέδου 49, Χαϊδάρι

Τηλ.: 2105813470, 2105813450

Εισιτήριο: € 7,00, φοιτ. € 5,00.

Το πρόγραμμα για :