Φιλιπ (Θερινός)

Ελ. Βενιζέλου 40, Ν. Σμύρνη

Τηλ.: 2109312866

Εισ.: € 7,50.

Το πρόγραμμα για :