Σινέ Αργυρούπολη

Κύπρου 68 & Δωδεκανήσου, Αργυρούπολη

Τηλ.: 210-9922098

Εισ.: € 7,00. DOLBY SR.