Νέα Μασκώτ (Δημ. Κιν/φος)

Κων/πόλεως 2 (Πάρκο Ηρώων), Ταύρος

Τηλ.: 2103459531

Εισ.: € 4,00, παιδ., φοιτ. € 2,00. STEREO.