Μικρόκοσμος Prince Filmcenter

Λ. Συγγρού 106, Φιξ (ΜΕΤΡΟ Συγγρού-Φιξ)

Τηλ.: 2109215305

Εισ.: € 7,50, φοιτ., ατέλειες € 5. DOLBY DIG. Πάρκινγκ όπισθεν κιν/φου. A/C