Ανδόρα

Σεβαστουπόλεως 117, Ερ. Σταυρός (ΜΕΤΡΟ Πανόρμου)

Τηλ.: 2106980796, 2106998631

Εισ.: 4 - 7 μ.μ. € 5,50, 7 - 11 μ.μ. € 7,00. Για άτομα άνω των 60 & παιδιά κάτω των 10 & φοιτ. γεν. είσ. € 5,50, άτομα με ειδ. ανάγκες € 4. DOLBY STEREO SR.

Το πρόγραμμα για :