Διονυσία

Λ. Συγγρού 286 & Μυκηνών 2, Καλλιθέα

Τηλ.: 2109515514

Εισ.: € 7,50. STEREO SOUND.