Φοίβος

Εθν. Αντιστάσεως 1, Περιστέρι

Τηλ.: 2105711105

€ 8,00, φοιτ., παιδ. και η α΄προβολή € 6,50 DOLBY SRD, DTS A/C

Το πρόγραμμα για :