Σινέ Φλοίσβος

Πάρκο Φλοίσβου Π. Φαλήρου (πλησίον Μαρίνας)

Τηλ.: 2109821256

Εισ.: € 7,00. DOLBY SR DTS.