Σινέ Πέραν (Δημ. Κιν/φος)

Κ. Βάρναλη 32 & Μ. Αλεξάνδρου, Περιστέρι

Τηλ.: 2105780892, 2105780893

Εισ.: € 6,00, παιδ., φοιτ. € 4,50