Μίμης Φωτόπουλος

Αγ. Κων/νου 40, (δίπλα στο Αίθριο), Μαρούσι

Τηλ.: 2106198890

Εισ.: € 5,00. Φοιτ.-παιδ. € 3,00.