Εκραν

Ζωοδ. Πηγής & Αγαθίου, Νεάπολη

Τηλ.: 2106461895

Εισ.: € 6,50, φοιτ. 6,00. STEREO SOUND.

Το πρόγραμμα για :