Όασις

Πρατίνου 7, Παγκράτι

Τηλ.: 2107244015

Εισ.: € 7,00.

Το πρόγραμμα για
σήμερα
: