Όασις

Πρατίνου 7, Παγκράτι

Τηλ.: 210-7244015

Εισ.: € 7,00.