Όασις

Πρατίνου 7, Παγκράτι

Τηλ.: 2107251277

Εισ.: € 7,00.

Το πρόγραμμα για :