Φιλιπ (Θερινός)

Ελ. Βενιζέλου 40, Ν. Σμύρνη

Τηλ.: 210-9332766

Εισ.: € 7,50.