Τρία Αστέρια

Λ. Ηρακλείου 386, Ν. Ηράκλειο

Τηλ.: 210-2826873, 210-2825607

Προπωλήσεις εισιτηρίων. Αριθμημένες θέσεις.. DOLBY DIG. SR, DTS. Εισιτήριο: Έίσ. € 8, φοιτ. € 7.