Σοφία

Ευσταθιάδου 2, Πλ. 'Αγ.Τριάδος, Αργυρούπολη

Τηλ.: 210-9927447, 210-9917094

Εισ.: € 7,00, φοιτ.-παιδ. € 5,50. DOLBY SR.

Το πρόγραμμα για :