Σινεάκ (Δημ. Κιν/φος)

Πλ. Δημαρχείου, Πειραιάς

Τηλ.: 2104225653

Εισ.: € 7,50, άτομα με ειδ. ανάγκες € 4,00. DOLBY. A/C

Το πρόγραμμα για :