Σινέ Σελήνη

Αγ. Νικολάου 17 & Πανθέας, Σελήνια Σαλαμίνας

Τηλ.: 210-4670011, 210-4670012

Εισ.: € 8,00. Παιδ.-φοιτ. € 7,00. DOLBY ST. Πάρκινγκ