Ιντεάλ

Πανεπιστημίου 46 (ΜΕΤΡΟ Πανεπιστήμιο)

Τηλ.: 2103826720

Εισ.: € 8,00, φοιτ. € 6,00. 'Ατομα με ειδ. ανάγκες είσ. € 4,00. Το φοιτητικό Σάβ., Κυρ. ισχύει μόνο για την α' παράσταση.. DOLBY DIG. A/C

Το πρόγραμμα για :