Ζέα

Χ. Τρικούπη 39, Πασαλιμάνι

Τηλ.: 210-4521388

€ 8,00, φοιτ.-παιδ. € 6,00 DOLBY SR DTS

Το πρόγραμμα για :