Διάνα

Περικλέους 14, Μαρούσι (ΗΣΑΠ Μαρούσι)

Τηλ.: 210-8028587

Εισ.: € 8,00. Παιδ.-φοιτ. € 5,50. DOLBY SR. A/C