Δημ. Κιν/φος Όνειρο Ρέντη

Πειραιώς 125 & Χρ. Σμύρνης, 'Αγ. Ιωάννης Ρέντης

Τηλ.: 210-4833453

Εισ.: € 6,00, φοιτ.-νεανικό € 4,50. DOLBY ST. .A/C.

Το πρόγραμμα για :