Δημ. Κιν/φος Όνειρο Ρέντη

Χρυσοστόμου Σμύρνης & Μπαλτατζή 8 (έναντι Factory), Αγιος Ιωάννης Ρέντης

Τηλ.: 2104826952

Εισ.: € 6,00, φοιτ.-νεανικό € 4,50. DOLBY ST. .A/C.