Αλεξάνδρα (Θερινός)

Ηρ. Πολυτεχνείου 27, Κάτω Χαλάνδρι (5η στάση Χολαργού)

Τηλ.: 210-6777708, 210-6777709

Εισ.: € 7,00. STEREO.