Αλεξάνδρα (Θερινός)

Ηρ. Πολυτεχνείου 27, Κάτω Χαλάνδρι (5η στάση Χολαργού)

Τηλ.: 2106777708, 2106777709

Εισ.: € 7,00. STEREO.