Ακτή

Θησέως και Αιόλου, Βουλιαγμένη

Τηλ.: 210-8961337

Εισ.: € 8,00. STEREO SR.