Αθηναία

Χάρητος 50, Κολωνάκι (στάση Μετρό Ευαγγελισμός)

Τηλ.: 210-7215717

Εισ.: € 8,00 φοιτ. € 6,00. STEREO SOUND