Ίλιον

Τροίας 34 και Πατησίων (στάση Αγγελοπούλου), (ΜΕΤΡΟ Βικτώρια)

Τηλ.: 210-8810602

Εισ.: € 7,50. Φοιτ.-παιδ. και η πρώτη παράσταση € 6,00. DOLBY DIG. DTS.