Έλλη Filmcenter

Ακαδημίας 64 (ΜΕΤΡΟ Πανεπιστήμιο)

Τηλ.: 210-3632789

Εισ.: € 8,00. DOLBY STEREO SR. A/C