Άρτεμις (Δημ. Κιν/φος) (Θερινός)

Νευροκοπίου 2- 4 (παραπλεύρως Κέντρου Νεότητας), Παπάγου

Τηλ.: 210-6561153

Εισ.: € 8,00. DOLBY DIG. Πάρκινγκ